fbpx
Hereti FM - ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე
თეგები

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

EMC ჟურნალისტთა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ასაჩივრებს

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისა და…
რადიო ჰერეთი