Hereti FM
თეგები

მამუკა ტუსკაძე

აქტიური დრო: თავდაცვის სამინისტროს მუშაობის შეფასება

"აქტიური დროს" დღევანდელი გამოშვება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობას და სამხედრო ძალების პოტენციალის შეფასებას ეთმობა.
რადიო ჰერეთი