fbpx
Hereti FM

ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდა

154
Share Button

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო.

ცენტრის ვებგვერდზე უნარების გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდა.

როგორც ცნობილი ხდება, აბიტურიენტების 12,9 პროცენტმა ვერ გადალახა მინიმალური ზღვარი.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრი სხვა საგნებში ჩატარებული გამოცდის შედეგებს ეტაპობრივად გამოაქვეყნებს.

ფეისბუქ კომენტარები
Share Button
რადიო ჰერეთი