გამჭვირვალობა

გადმოწერეთ მაუწყებლის ყოველწლიური ინფორმაცია

ჰერეთის ანგარიში კომისიას — 2021 წელი ჰერეთი- აუდიტის დასკვნა 2021 წ მდგომარეობა

Back to top button