Hereti FM

აგრო სიახლეები: ბრძოლა მავნებელთან

129

ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის დაინტერესებულთათვის გთავაზობთ გადაცემას “აგროსიახლეები”.

გვისმინეთ ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს რადიო ჰერეთის ეთერში.

►გადაცემას გიგა აბულაძე უძღვება.

რადიო ჰერეთი