Hereti FM

აგრო სიახლეები:პირუტყვის სწორი მოვლა და ბრძოლა პარაზიტებთან

89

ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის დაინტერესებულთათვის გთავაზობთ გადაცემას “აგროსიახლეები”.

გვისმინეთ ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს რადიო ჰერეთის ეთერში.

გადაცემას გიგა აბულაძე უძღვება.

 

 

რადიო ჰერეთი