ბიზნეს-რევიუ

bussinesrewievყოველდღიური ბიზნესიახლეები 10:10; 13:10; 17:20 საათზე.

ეს არის გადაცემა საქმიანი ადამიანებისთვის. ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლების შესახებ, გადაცემის სეგმენტია 25-65 წლამდე საქმიანი ადამიანები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია დრო, მოვლენები და ფინანსები.

გადაცემაში მოხდება მთავარი თემების მიმოხილვა სტუმართან ერთად.

ეს შესაძლოა იყოს ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკურ პროცესებთან
დაკავშირებული მოვლენა, ან რომელიმე ბიზნესკომპანიის ნოვაცია, პრობლემები ან
მიღწევები.

 

Back to top button