არჩევნები 2016

2016 წლის პოლიტიკური რეკლამის პრაისი 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო ჰერეთი FM102.8 (4-10 ივლისი 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარმაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო თბილისი  FM93.5 (4-10 ივლისი 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო ჰერეთი FM 102.8 (11-17 ივლისი 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო თბილისი  FM93.5 (11-17 ივლისი 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო ჰერეთი FM102.8 (18-24 ივლისი2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო თბილისი FM93.5 (18-24 ივლისი 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო თბილისი FM93.5 (25-31 ივლისი2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო ჰერეთი FM102.8 (25-31 ივლისი2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო ჰერეთი FM102.8 (1-7 აგვისტო 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო თბილისი FM93.5 (1-7 აგვისტო 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო ჰერეთი FM102.8 (7 -14აგვისტო 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო თბილისი FM93.5 (7 -14 აგვისტო 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო ჰერეთი FM102.8 (15-21აგვისტო 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ანგარიში რადიო თბილისი FM93.5 (15-21აგვისტო 2016)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო თბილისი-22,08-28,08

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო ჰერეთი-22,08-28,08

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო თბილისი-29,08-04,09   

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო ჰერეთი-29,08-04,09  

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო თბილისი-05.09.16-11.09.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო ჰერეთი-05.09.16-11.09.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო თბილისი-12.09.16-18.09.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო ჰერეთი-12.09.16-18.09.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო თბილისი-19.09.16-25.09.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო ჰერეთი-19.09.16-25.09.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო თბილისი-26.09.16-02.10.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო ჰერეთი-26.09.16-02.10.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო თბილისი-03.10.16-07.10.16

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია -რადიო ჰერეთი-03.10.16-07.10.16

Back to top button