საქართველოში დაფუძნებული  პირველი  ვენჩურული საინვესტიციო ფონდი იქნება

Back to top button