Hereti FM

სამხედრო სამსახურის რეფორმა [რეპორტაჟი]

357

 

რა ფორმით უნდა ფუნქციონირებდეს ქართული ჯარი? საჭიროებს თუ არა რეფორმირებას სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის წესი? ამ თემებზე სასაუბროდ, დღეს პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი შეიკრიბა. კომიტეტის თავმჯდომარის, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის, სამხედრო ანალიტიკოსის და მოსახლეობის მოსაზრებებს, რადიო თბილისის კორესპონდენტის, მარიამ ნამგალაძის რეპორტაჟში გაეცნობით.

სამხედრო სამსახურის რეფორმა [რეპორტაჟი]
რადიო ჰერეთი