სამზარეულოდან პოლიტიკაში – რადიობლოგი

21 საუკუნეში საკმაოდ აქტუალურია ქალთა როლისა და მონაწილეობის საკითხი პოლიტიკურ თუ სოციალურ სფეროში, მიუხედავად იმისა, რომ მეოცე საუკუნეში რადიკალური წინსვლა შეინიშნებოდა ქალთა უფლებების გაზრდის მხრივ, რაც უკავშირდება ხმის უფლების მოპოვებას, მათ ჩართვას წარმოებისა თუ მართვის სფეროებში და ასე შემდეგ…

ქალები მცირე რაოდენობით არიან წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. ამ ორგანოში 150 დეპუტატიდან ქალი სულ 17-ია.

მოუსმინეთ ქრისტიანა გრიგორიანის რადიობლოგს – სამზარეულოდან პოლიტიკაში

ჰერეთის რადიობლოგების მომზადება შესაძლებელი გახდა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით, რომელიც შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) დაფინანსებით იქნა გაწეული. რადიო ბლოგების შინაარსზე პასუხისმგებელია რადიო ჰერეთი. მასში გადმოცემული მოსაზრებები შეიძლება არ ემთხვეოდეს შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და/ან ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის შეხედულებებს.

მსგავსი პოსტები

Back to top button