მნიშვნელოვანირეგიონი

უფასო სასადილოები სოფლების უმრავლესობისთვის ხელმიუწვდომელია

უფასო კვების სერვისით, რომელიც ულუკმაპუროდ დარჩენილი ადამიანებისთვის არის შექმნილი, კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში ძირითადად მხოლოდ ქალაქად მცხოვრებნი სარგებლობენ.

გადაადგილების პრობლემის გამო სოფელში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობა ამ პროგრამაში ჩართვას, ტრანსპორტირების პრობლემის გამო ვერ ახერხებს.

გაჭირებულთა ტრანსპორტიების პრობლემის მოგვარებას არ გეგმავენ მუნიციპალიტეტებში.

მოუსმინეთ რეპორტაჟს ►

მსგავსი პოსტები

Back to top button